T. C. Osmangazi Universitesi – Insaat Proje Yonetimi Dersi

PROJE YÖNETİMİ

—–1.1. Yapı Gereksiniminin Ortaya Çıkması
———-1.1.1. İstekler
———-1.1.2. Planlama sonucu
———-1.1.3. Başka bir yapının sonucu olarak ortaya çıkan gereksinimler
—–1.2. Ön Etütler
———-1.2.1. Olanakların araştırılması
———-1.2.2. Yer araştırması
———-1.2.3. Tip araştırması
———-1.2.4. Boyut araştırması
———-1.2.5. İlk seçeneklerin değerlendirilmesi
—–1.3. Projenin Planlanması
———-1.3.1. Gereken veriler listesi
———-1.3.2. Mühendislik çalışmaları
———-1.3.3. Proje maliyet hesabı
———-1.3.4. Ekonomik analizler
———-1.3.5. Eşdeğerlik ve gider karşılaştırmaları
—————1.3.5.1. paranın zaman değeri ve eşdeğerliliği
—————1.3.5.2. bugünkü değer (şimdiki değer) yöntemi
—————1.3.5.3. dönem sonu değerleri yöntemi
—————1.3.5.4. birim gider düzenli yıllık gider ve faydalar
—————1.3.5.5. faydalar
—————1.3.5.6. ekonomik karşılaştırma yöntemler
—————1.3.5.7. ekonomik analizlerin sonuçları
———-1.3.6. Uygulama programı
———- Yapı Yönetiminin İnşaat Sektöründeki yeri ve önemi
———-1.3.7. Planlama ve Planlama Teknikleri
—————1.3.7.1. planlamanın özellikleri
—————1.3.7.2. planın yararları
—————1.3.7.3. planın sakıncaları
—————1.3.7.4. yönetici açısından serimlerle planlama
—————1.3.7.5. serimlerle planlama yöntemlerinde tarihsel gelişim
—————1.3.8. Planlama Teknikleri
—————1.3.8.1. Çubuk diyagramlarıyla planlama bar gantt charts
—————1.3.8.2. CPM Kritik Yol Yöntemi Critical Path Method
—————1.3.8.3. PERT Seçenekli Değerlendirme Gözden Geçirme Yöntemi
—————Standart Normal Dağılım Eğrisi Altındaki Alan (Olasılık) Tablosu
—————1.3.8.4. Kutu Diyagramları Yöntemi (Precedence Diagrams)
—————Planlama Teknikleriyle İlgili Uygulama Örnekleri
—————a). CPM ile ilgili örnekler (Kritik Yol Yöntemi)
—————b). PERT Seçenekli Değerlendirme Yöntemi Program Evaluation and Review Technique
—————c). Kutu Diyagramlarıyla Planlama (Precedence Diagram)
———-1.3.9.Şantiye planlaması
———-1.3.10.Mali analiz
———-1.3.11.Projenin savunulması
———-1.3.12.Proje planlamasının sonucu
———-1.3.13.yüklenici inşaat firmalarının organizasyonu
—————1.3.13.1. organizasyonun önemi
—————1.3.13.2. organizasyon yapısında düzeyler
—————1.3.13.3. firma büyüklüklerine göre organizasyon yapıları
—————1.3.13.4. şantiye genel organizasyonu
—————1.3.13.5. küçük sözleşmeler için şantiye organizasyonu
—————1.3.13.6. orta büyüklükteki sözleşmeler için şantiye organizasyonu
—————1.3.13.7. büyük sözleşmeler için şantiye organizasyonu
—————1.3.13.8. yapı üretim (imalat) süreci
—————1.3.13.9. çeşitli büyüklükteki inşaat firmalarının matris organizasyon yapısı örnekleri şemalar-çizelgeler
—–1.4.Kesin Proje
———-1.4.1.İyi bir projenin çizim koşulları
———-1.4.2.Teknik şartname ve yönetmelikler
———-1.4.3.Metraj ve çeşitleri
———-1.4.4.Rayiç, Analiz, Birim fiyat
———-1.4.5.Keşif çıkartılması ve yapı maliyeti

YAPI YÖNETİMİ

—–2.1. İş Yönetimi Prensipleri
———-2.1.1. Yöneticinin genel görevleri
———-2.1.1.1. Bütçe düzenleme ve planlama
———-2.1.1.2. Örgütlendirme
———-2.1.1.3. Koordinasyon ve kontrol
———-2.1.1.4. Personel eğitimi
—–2.2. Şantiye Kurulması
———-2.2.1. Şantiye kurulmasının nedenleri
———-2.2.2. Şantiyeye gitmeden önce yapılacak işler
———-2.2.3. Şantiyeye gittikten sonra yapılacak işler
———-2.2.4. Şantiye kurulmasında dikkat edilecek hususlar
—–2.3. Şantiyelerin Düzenlenme Özellikleri ve Ayrıntıları
———-2.3.1. Çevresi serbest küçük bina şantiyeleri
———-2.3.2. Çevresi kapalı küçük bina şantiyeleri
———-2.3.3. Çevresi serbest büyük bina şantiyeleri
———-2.3.4. Kooperatif inşaatı şantiyeleri
———-2.3.5. Bina yıkım şantiyeleri
———-2.3.6. Menfez şantiyeleri
———-2.3.7. Betonarme köprü şantiyeleri
———-2.3.8. Kargir köprü şantiyeleri
———-2.3.9. Viyadük şantiyeleri
———-2.3.10. Yamaç viyadüğü ve dayanma duvarı şantiyeleri
———-2.3.11. Baraj şantiyeleri
———-2.3.12. Liman şantiyeleri
———-2.3.13. Kısa tünel şantiyesi
———-2.3.14. Uzun tünel şantiyesi
———-2.3.15. Şose asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri
———-2.3.16. Caddelerde asfalt kaplama ve bakım şantiyeleri
———-2.3.17. Kaldırım yapma şantiyeleri
———-2.3.18. Kanalizasyon şantiyeleri
———-2.3.19. Yol inşaatı şantiyeleri
———-2.3.20. Demiryol inşaatı şantiyeleri
———-2.3.21. Ray döşeme şantiyeleri
———-2.3.22. Beton şantiyelerinin işletme özellikleri
———-2.3.23. Beton yapma işletmelerine ait örnekler
———-2.3.24. Lokomotifle işletilen balastiyer şantiye örnekleri
———-2.3.25. Taze betonun taşınma ve kalıplanma işletmeleri
—————2.3.25.1. Dövme ve yumuşak beton-Plastik kıvamlı beton
—————2.3.25.2. Sulu beton
—–2.4. Betonarme Yapıların Özellikleri ve Beton Şose Şantiyeleri
—–2.5.Şantiye Binaları
———-2.5.1.Şantiye binalarının genel düzenlemeleri
—————2.5.1.1.binalarda ekonomi sağlanması
—————2.5.1.2.bürolar
—————2.5.1.3.lojmanlar
—————2.5.1.4.işçi binaları
—————2.5.1.5.barakalar
—————2.5.1.6.sağlık binaları
—————2.5.1.7.atölyeler
—————2.5.1.8.garajlar
—————2.5.1.9.bakkal ve kantin
———-2.5.2.Ambarlar ve depolar
—————2.5.2.1.ambarlar için genel kurallar
—————2.5.2.2.ambar donatıları
—————2.5.2.3.ambarların genel düzenlemeler
—–2.6.Yapıda ve Şantiyelerde Kullanılan Makineler
———-2.6.1.Yapı makineleri ve kullanımları hakkında genel bilgiler
—————2.6.1.1.inşaat ve makine
—————2.6.1.2.inşaatta makine kullanılmasını gerektiren ve önleyen sebepler
—————2.6.1.3.şantiyelerde karşılaşılan makineyle ilgili problemler
—————2.6.1.4.yapı makinelerinde aranılan özellikler
———-2.6.2.Zemin kazma makineleri
———-2.6.3.Zemin sıkıştırma makineleri
———-2.6.4.Delme ve çakma makineleri
———-2.6.5.Kaldırma ve iletme tesisleri
—————2.6.5.1.kaldırma makineleri
—————2.6.5.2.iletme tesisleri
—————2.6.5.3.tulumbalar ve kompresörler
—————2.6.5.4.beton ve bitümlü karışım tesisleri
—————2.6.5.5.taş kırma makineleri (konkasörler)
—————(a)Taş Kırma Makinelerinin Yapılış Tarzlarına Göre Sınıflandırılması
—————(b)Taş Kırma Makinelerinin Küçültme Oranlarına Göre Sınıflandırılması
—–2.7.Servis Yolları
———-2.7.1.Genişlikler
———-2.7.2.Yolun eğimleri
———-2.7.3.Karşılaşma yerleri
———-2.7.4.Servis yolu kaplamaları
———-2.7.5.Kasisler ve servis köprüleri
—–2.8.Dekovil Hatları
—–2.9.Şantiye Telefon Hatları
———-2.9.1.Telefon direkleri
———-2.9.2.Fincan demirleri
———-2.9.3.Porselen fincanlar
———-2.9.4.Galvanizli telefon teli
———-2.9.5.Telefon hattında tel sayısı
———-2.9.6.Direklerin dikilmesi ve hattın kurulması
—–2.10.Taş Ocakları İşletmeler
———-2.10.1.Sondaj
———-2.10.2.Kimyasal etütler
———-2.10.3.Fizik etütler
———-2.10.4.Patlayıcı madde etüdü
———-2.10.5.İşletici kuvvet etüdü
———-2.10.6.Ayırma, işleme ve depo yerleri etüdü
———-2.10.7.İletim probleminin etüdü
———-2.10.8.Binaların etüdü
———-2.10.9.Elektrik, su ve basınçlı hava şebekelerinin etüdü
———-2.10.10.Muhabere sisteminin etüdü
———-2.10.11.Küçük Taş Ocakları İşletmeleri
—————2.10.11.1.yamaç ocakları
—————2.10.11.2.gömme ocaklar
———-2.10.12.Büyük Taş Ocakları İşletmeleri
—————2.10.12.1.derin gömme ocakları
—————2.10.12.2.tepe ocakları
—————2.10.12.3.falez şeklinde taş ocakları
—————2.10.12.4.sağrı ocakları

T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR
TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAYIN NO: TA 97 – 003 – İÖ

Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
(gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım)

YAPI YÖNETİMİNDE BAZI KAYNAK KİTAPLAR (TÜRKÇE)
1. BERKMAN, A. Fuat, Şantiye Tekniği, Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1981.
2. ÖZDEMİR, İ., Yapı İşletmesi Ders Notları, A.Ü.Müh-Mim. Fak., Eskişehir, 1991.
3. GENYA, Y., Yapı İşler Tatbikatı, Ankara, 1986.,
4. SUNGUROĞLU, K., Yapı İşletmesi, Şantiye Tekniği ve Maliyet Hesapları, T.M.M.O.B., İnşaat Müh. Odası, Ankara Şubesi Yayını No:1982/1, Şafak Matbaası, Ankara,
5. ÇETMELİ, E., Yatırımların Planlanmasında Kritik Yörünge (CPM) ve PERT Metotları, Çağlayan Basımevi, İstanbul, 1972
6. YILDIRIM, F.K., Mühendisler, Mimarlar ve Bilirkişiler için Mevzuat El Kitabı, TİMYAD İnşaat Mühendisleri Yardımlaşma Derneği Yayını, Ankara, 1986.
7. ERİŞKON, A., Yapı İşletmesi, Şantiye Tekniği ve İş İdaresi Ders Notları, K.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Trabzon, 1973.
YABANCI KAYNAK KİTAPLARDAN ÖRNEKLER
1. BARRIE, D.S. and B.C.PAULSON, Professional Construction Management, Mc Graw-Hill Book Co. Inc. New York, 1984.
2. HEDLEY, G. and C. GARRET, Practical Site Management, George Godwin Ltd. Publishing, Great Britain, 1976.
3. FORSTER, G., Building Organisation and Procedures, Longman Publishing, London and New York, 1978.
4. WARD, P.A.,Organisation and Procedures in the Construction

Reklamlar

Hakkında Cumhur Şamiloğlu
Civil Eng., MRICS Management of International Business (MSc-2002)

4 Responses to T. C. Osmangazi Universitesi – Insaat Proje Yonetimi Dersi

 1. yusuf says:

  Proje Yönetimi ve Yapı Yönetimi başlıkları altında bulunan içerikleri içeren kaynak bir kitap mıdır? Eğer öyle ise nereden temin edebilirim?

  • Proje yoneimi ve yapi yonetimi basliklari altindaki icerikleri bunyesinde bulunduran tek bir kitap yok. Bircok yayindan ya da santiye tecrubesinden alinti yapiliyor. Eger aradiginiz sey proje yonetimi baslikli bir kitapsa bircok yayin var. Isterseniz size ornek bir proje yonetimi e-kitabi gonderebilirim. Iyi calismalar.

   • yusuf says:

    Yorum yaptığım mail adresime gönderebilirseniz çok sevinirim. Bu alanda bir miktar kaynak temin ettim. Şu an kaynaklarımı oluşturmaya çalışıyorum.

   • Proje yonetimi ile ilgili iki kaynak kitabi mail adresinize gonderdim:

    – Total_Construction_Project_Management
    – Project Management Body of Knowledge (3rd Edition)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: